Antti Salonen

Antti Salonen

Tekn. Dr.

Tillförlitliga produktionssystem.

Antti Salonen är teknologie doktor i  innovation och design. Antti disputerade 2011 vid Mälardalens högskola och arbetar sedan dess som universitetslektor på avdelningen för produktrealisering på Mälardalens högskola. Antti delar sin tid mellan forskning inom tillförlitliga produktionssystem och utbildning, främst inom underhåll och tillförlitlighet.

Forskning

Antti Salonens forskning har gått från styrning och utveckling av underhållsprocesser till ytterligare aspekter av tillförlitlighet i produktionssystem. Antti har i sin forskning identifierat mänskliga fel som en mycket stor rotorsak till bristande tillförlitlighet i produktionsutrustning.

Projekt

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile