Antti Salonen

Antti Salonen

Docent

Tillförlitliga produktionssystem.

Antti Salonen är Docent i Produkt- och processutveckling vid Mälardalens högskola. Antti disputerade 2011  och arbetar sedan dess som universitetslektor på avdelningen för produktrealisering på Mälardalens högskola. Antti delar sin tid mellan forskning inom tillförlitliga produktionssystem och utbildning, främst inom underhåll och tillförlitlighet.

Forskning

Antti Salonens forskning har gått från styrning och utveckling av underhållsprocesser till ytterligare aspekter av tillförlitlighet i produktionssystem. Antti har i sin forskning identifierat mänskliga fel som en mycket stor rotorsak till bristande tillförlitlighet i produktionsutrustning.

Dela