Anders Klarbring

Anders Klarbring

Professor Mekanik

Tel: 013-281117, 0708-281114

Lärosäte/Institut: Linköpings universitet

Anders Klarbring är professor och ämnesföreträdare vid Avdelningen för mekanik vid Linköpings tekniska högskola. Forskar inom strukturoptimering och biomekanik.

Projekt

Dela