Anders Arkell

Anders Arkell

Tekn. Dr. Kemiteknik

Lärosäte/Institut: Lunds universitet

Anders Arkell är specialist inom områdena membranfiltrering och olika processer för att separera sulfatlignin från svartlut. Han har arbetat med en rad olika råvaror för att separera olika biomassakomponenter för olika applikationer.

Forskning

Anders Arkell började sin forskarkarriär på Lunds Universitet och med forskning riktad mot separation av biomassakomponenter för framställning av nya förnyelsebara produkter på ett resurs- och energieffektivt sätt. Efter att ha avslutat sin doktorandutbildning och arbetat ett tag som forskare så blev Anders rekryterad som teknikchef på ett litet uppstartsbolag som jobbar med produktion av förnyelsebara drivmedel från restprodukter från skogsindustrin. I den rollen byggde Anders upp en FoU-verksamhet inom bolaget SunCarbon samt ledde konstruktionen av 5 stycken pilotanläggningar, alla lokaliserade vid ett svenskt pappersbruk. 2021 lämnade Anders denna positionen för att fokusera mera på konsultuppdrag och hjälpa de bolag som behöver Anders support, främst kring processer som involverar membranfiltrering eller sulfatligninsseparation eller vidareförädling därav.

Projekt

Dela

Search Next Previous Deselect Project manager URL Document Partner Calendar Place Close Menu Expand User Log out Profile