Alf Andersson

Docent, Industriell Produktion

Tel: 0454-265280

Lärosäte/Institut: Chalmers tekniska högskola

Idag är ledtiden en väldigt viktig faktor i utvecklingsfasen. Verktygstillverkning är en väldigt tidskrävande och är därför väldigt viktig map ledtiden. Ett sätt att minska ledtiden är att använda sig av plåtformningssimulering. Idag är det svårt att prediktera återfjädring och ytdefekter pga att resultaten inte är tillräckligt noggranna. Detta medför stora kostnader i efterjustering eftersom man inte kan prediktera dessa fenomen. Speciellt när man introducerar HSS-material eftersom att i dessa typer av material ökar återfjädringen.

Idag är ledtiden en väldigt viktig faktor i utvecklingsfasen. Verktygstillverkning är en väldigt tidskrävande och är därför väldigt viktig map ledtiden. Ett sätt att minska ledtiden är att använda sig av plåtformningssimulering. Idag är det svårt att prediktera återfjädring och ytdefekter pga att resultaten inte är tillräckligt noggranna. Detta medför stora kostnader i efterjustering eftersom man inte kan prediktera dessa fenomen. Speciellt när man introducerar HSS-material eftersom att i dessa typer av material ökar återfjädringen.

Forskning

Alf studerar i sin forskning FE-simulering av makrogeometriska defekter. I studien kommer representerbara detaljer att väljas ut och utvärderas både experimentellt och numeriskt. Olika metoder kommer att användas för att öka noggrannheten i simuleringarna.

Industriell och akademisk nytta Idag är produktionsprocessen till stor del automatiserad och livscykeln för såväl utvecklingen som produkten är kort. Detta gör att behovet att korta ledtiderna för utprovningen av verktyg ökar. Det är med anledning av detta som FE-simulering av plåtformning har utvecklats. Verktyget är idag användbart redan i början av processen med verktygsdesign.

Förväntade resultat Målet med projektet är att uppnå bättre förståelse för makrogeometriska defekter. Denna kan sedan användas för att minimera de negativa effekter dessa har vid formning av tunnplåtsdetaljer. I projektet kommer simulering vara en viktig del. Idag finns det inga pålitliga verktyg för prediktering av makrogeometriska defekter. Projektet syftar till att utveckla pålitliga metoder för prediktering av dessa defekter.

Projekt

Dela