Digital Technology Workshop – This is how you build smart and efficient maintenance organizations

Digital Technology Workshop – This is how you build smart and efficient maintenance organizations

Teknikutvecklingen går i snabb takt framåt och kan skapa möjligheter att förutse haverier, underhållsbehov och stillestånd. Men vilken utveckling av underhållsorganisationen krävs, för att dra full nytta av tekniken som kan spara tid och kostnader? Hur kan tillverkande bolag arbeta mer strukturerat med Smart Maintenance?

The workshop is arranged in Swedish.

Speakers

Projects

Sign up

The workshop is free of charge, but requires subscription.

Sign up as of September 30 at the latest.

Sign up here

Share