Workshop-serie formar ny strategi för Produktionsklustret digitaliserad produktion

Workshop-serie formar ny strategi för Produktionsklustret digitaliserad produktion

Nyhet

Inom Produktionsklustret digitaliserad produktion arbetar man just nu med att identifiera behov för teknikutveckling och kompetens för att forma en strategi och ”roadmap”.

Arbetet med den nya strategin för Produktionsklustret digitaliserad produktion har delats in i fyra huvudområden:

– För varje område genomförs en workshop där akademi, institut och industri tillsammans lyfter de områden som man ser som viktiga för sin verksamhet. ”Scouting områden” identifieras för vilka både akademi och industri presenterar sin bild av framtida behov kring utveckling och kompetens, berättar Per Gullander, forskare på RISE och klusterkoordinator.

I juni genomfördes en första strategi-workshop för området ”Utformning av automationssystem”. Nästa workshop hölls den 6 oktober med fokus ”Förmågan hos datorverktyg för virtuell produktion”

När Sveriges produktionskluster i maj 2022 arrangerar sin årliga konferens the Manufacturing R&D Cluster Conference, eller klusterkonferensen som den också kallas, då ska resultatet vara klart.

– Då ska alla fyra områdena ha genomlysts och underlag finnas för att presentera en uppdaterad strategi och roadmap för Produktionsklustret digitaliserad produktion, säger Per Gullander.

 

Omvärld, utmaningar och nya initiativ för FoU

Förutom workshopparna har klustrets medlemmar ett lunchseminarium varje månad, där någon av klustrets medlemmar berättar om aktuell forskning, industriutveckling eller forskningsprogram.

Ett viktigt arbete för klustret är att omsätta nya idéer och behov av ny kunskap till ansökningar och genomförande av nya FoU-projekt. Detta sker i regelbundna pulsmöten och arbetsmöten.

Klustrets leds av Grethe Hallberg på Scania och koordineras av Per Gullander och Magnus Widfeldt på RISE.  Är du intresserad av mer information om klustrets arbete, eller vill bli medlem, tveka inte att ta kontakt med Per Gullander.

Dela