LoHiSwedProd: För en flexibel tillverkning med automation

LoHiSwedProd: För en flexibel tillverkning med automation

Nyhet

Under snart 3 år har forskare vid RISE, tillsammans med industri och högskolor, tittat på hur företag kan få hjälp med att ställa om mot en flexibel tillverkning med automation och med både ekonomi, ergonomi och produktivitet i åtanke. En utkomst från projektet är en guideline som nu finns tillgänglig för alla företag.

Läs mer: För en flexibel tillverkning med automation

Dela