Inspiration från Scania: Beredskap inför framtiden!

Inspiration från Scania: Beredskap inför framtiden!

Nyhet

Hur kan vi utforska hur framtiden kan komma att utvecklas? Vilka trender och osäkerhetsfaktorer finns? Vilka nya möjligheter eller risker kan uppstå för din organisation och företag? Och – hur kan vi känna igen tecken och skapa beredskap och kompetens inför framtiden? Dessa aktuella frågor lyftes på ett öppet seminarium som hölls inom produktionsklustret Production Management den 16 december förra året.

Läs mer: Inspiration från Scania

Dela