Workshop om hållbar produktion för Sveriges produktionskluster

Nyhet

Som ett första steg i att stärka arbetet med hållbarhet inom Sveriges produktionskluster kommer SuPr (Nationell nod för hållbar produktion) tillsammans med klustret för digitalisering och klustret för komponenttillverkning ha en workshop tillsammans den 22 mars. 

Två delar ryms inom workshoppens program:  

 

Workshoppen är öppen för alla medlemmar i klustret för digitalisering och klustret för komponenttillverkning samt för ordförande och klusterkoordinator i övriga kluster. Planen är att detta arbetssätt ska spridas till alla kluster. 

Kontakta Boel Wadman, övergripande klusterkoordinator, om du vill delta.  

 

Dela