Virtuella verktyg med 3D-Silver

Nyhet

Teknikworkshop i Linköping den 24 januari kring Produktion2030s projekt 3D-Silver.

Den 24 januari presenterade Chalmers forskare Jonatan Berglund och Erik Lindskog det avslutade forskningsprojektet ”3D-Silver – beslutsstöd utifrån layoutvisualisering och ergonomisimulering”, ett projekt inom Produktion2030. Fokus har legat på att scanna in verkstadslokaler och skapa realistiska kopior av dem i 3D-miljö för att utifrån dessa kunna flytta runt maskiner och därmed skapa smarta fabrikslayouter och beslutsstöd för kommande investeringar. Samtidigt skapas arbetsplatser som både är effektiva och bra för människorna som jobbar där.

Forskarna varvade teori med verkliga case från industrin, vilket var mycket uppskattat. Skill i Linköping hade bjudit in sju företag med med tolv företagsrepresentanter där företagen fick prova verktygen under handledning för att se vilka möjligheter som finns och vad företagen skulle kunna applicera i sin vardag. Gruppdiskussionen om behov och utmaningar där denna teknik kunde vara ett stöd gav feedback både till företagen och forskarna. Det diskuterades och efterfrågades även lämpliga partner samt hur företagen skulle kunna ta nästa steg, exempelvis genom att använda tekniken inom examensarbeten. Mer information har Roger Lundin.

Dela