Vilken data är du villig att dela i leverantörskedjan?

Vilken data är du villig att dela i leverantörskedjan?

Nyhet

Projektet SCARCE II har som mål att ta fram en lösning för datadelning inom en värdekedja inom fordonsindustrin. Nyligen hölls en workshop om datalagring, som resulterade in en rad intressanta insikter.

I projektet SCARCE II kommer en demonstrator tas fram för att visa hur små och medelstora företag  och associerade värdeflöden kan öka effektivitet, konkurrenskraft, hållbarhet och internt samarbete genom digitalisering. Målet är att visa värdet av en ny digital lösning. Deltagarna i projektet SCARCE II ingår i en leverantörskedja kopplad till Scania och i en workshop den 4 maj 2021 diskuterades datahantering lite djupare.

Med på workshopen var representanter från värdekedjan via underleverantörerna Parker Hannifin Manufacturing Sweden samt Bror Tonsjö, EQ-pack som är en emballageleverantör, teknikleverantören Siemens samt forskare från KTH, Chalmers och RISE. Följande frågeställningar diskuterades:

  1. Om du fått all data du vill, hur hade det underlättat för dig?
  2. Vilket värde hade skapats? Vilka KPIer?
  3. För att uppnå detta, vilka förutsättningar/data är helt avgörande?

Diskussionen på workshopen påverkades mycket av effekterna av pandemin vilka t ex rör hur företagen hanterar komponentbrist samt kapacitetsökning.

 

Viktigt med en strategi

Det är viktigt att ha en strategi för hur data och information delas.

– Vi har en stor mängd data och därför handlar det mest om hur den paketeras, visualiseras och hur man har tillgång till den; och vad man behöver, säger Lena André från Parker Hannifin i Trollhättan.

Det handlar om vilken data som ska delas och med vem. Här behövs en strategi t ex för hur allt ska integreras och vilka avtal som måste skrivas. Alla är överens om att man kanske inte ska dela allt med alla.

– Det är inte alls uppenbart att man får vinster automatiskt bara för att man har tillgång till en mängd data. Vi behöver kunskap i hur det här ska göras på bästa sätt, till exempel vissa personer vill ha olika mängd information, säger Clas Tengström, vd på Bror Tonsjö och tillägger:

– När vi gjorde en studie fick vi reda på att de som jobbar helg vill ha mer information, men de som jobbar dagtid vill ha mindre information. Det handlar mer om att det ska vara rätt information.

Det är också lätt att missbruka data, vilket gör att man måste vara varsam om vilken data som delas och med vem.

– Det är viktigt att respektera varandras data, säger Johan Tjernell, vd på EQ pack.

 

Vinster med datadelning

Sammanfattningsvis ser gruppen följande vinster med datadelning:

 

Vilka KPIer ska vi mäta?

Idag mäts de KPI:er som behövs. Däremot kan vi skapa nya KPI:er t ex genom underhåll och t ex vibration. Kanske är logistikhantering det nya, kan vi tjäna mer pengar på det? Det är en balansgång. Kanske kommer det nya KPI:er som handlar om datamängder och AI i framtiden – till exempel för att säga hur effektfulla eller resurseffektiva vi är per dag? Ett annat exempel när det handlar om att designa produkter är att det kan finnas nya KPI:er kopplat till miljöarbetet.

– Vi optimerar vår leverans till kunder idag men vi vill även vara en del av att optimera kundernas leveransprecision. Det sistnämnda skulle i så fall bli en ny KPI, vilket egentligen är den viktigaste KPI:n, säger Elin Nordmark från Siemens.

På kortare sikt handlar KPI:er om produktivitet, men sen kan det leda till en förbättrad flexibilitet i försörjningskedjan och även responsiviteten.  Först vill vi ha data för att titta på just produktivitet men sedan är flexibilitet och vår möjlighet att vara responsiva vid en förändring relevant. Vid tex resursallokering finns några klassiska waste som går att prata om t ex yta. Hur mäter vi och optimerar det? Det kan vara kopplat till antalet artiklar som finns på lager, hur personal upplever arbetet etc.

 

Förutsättningar för att lyckas

För att nå målet krävs att företagen har koll på sin kapacitet, att det finns en informationsstrategi samt att det finns kunskap inom området.

– Det är avgörande att ha koll på sin kapacitet. Inom montering/produktion har vi ganska bra koll men hur kan vi bli påverkade om vi går upp 10 procent i kapacitet, men det är inte alltid så självklart. Om vi ser till produktivitet så är vi också bra på att mäta detta, men hur mäter vi det del för del? Och hur ska vi mäta om vi har rätt kapacitet? Det är därför bra med leveransplaner och en utmaning med materialhantering, säger Pernilla Höög från Parker Hannifin.

Men det krävs mer kunskap inom området. Även om vi har data måste vi veta vad vi ska göra när vi får en viss typ av information. Hur ska vi som företag agera om jag vet att min kund har en störning i orderläget?

 

Fakta om SCARCE II:

I SCARCE II kommer en demonstrator tas fram för att visa hur små och medelstora företag och associerade värdeflöden kan öka effektivitet, konkurrenskraft, hållbarhet och internt samarbete genom digitalisering. Målet är att visa värdet av en ny digital lösning. Läs mer här.

På tidigare workshopar har man diskuterat nuläget och framtida läge och identifierat två piloter för hösten 2021. Läs mer här.

Dela