”Viktigt med fortsatt satsning på Produktionslyftet”

”Viktigt med fortsatt satsning på Produktionslyftet”

Logg

– Det är både bra och viktigt att vi kapitaliserar på gjorda satsningar, säger Kunskapsförmedlingens projektledare Anna Öhrwall Rönnbäck.

Tillväxtverket fortsätter att satsa på Produktionslyftet för perioden 2017-2019. Swerea IVF, som är huvudman för Produktionslyftet, får 21 miljoner kronor för att stärka små och medelstora företags produktionskompetens inom ramen för programmet.

– Jag tycker att det är bra med kontinuitet i satsningar som visat sig fungera och att inte lägga ner bara för att man vill starta något nytt, säger Kunskapsförmedlingens projektledare Anna Öhrwall Rönnbäck. Det är både bra och viktigt att vi kapitaliserar på gjorda satsningar, behovet av att effektivisera processerna i svenska industriföretag är närmast oändligt. Det går alltid att ta arbetet ett varv till, så detta gäller både företag som redan gjort en Produktionslyftsresa och – framförallt – alla de som ännu inte påbörjat sin resa.

Läs mer om satsningen här.

Dela