Utmana dina processer

Utmana dina processer

Också byggbranschen satsar på en effektivare produktion.

Produkt- och produktionsutveckling ligger oss varmt om hjärtat, där Lean-tankegångarna återfinns i flera större satsningar. Vi har genom bland annat Produktionslyftet kunnat läsa om flera lyckade Lean-resor med – i normalfallet – tillverkande företag som kan uppvisa imponerande resultat. En bransch som inte kommit riktigt lika långt är byggsektorn, men även här börjar Lean bli ett etablerat och uppskattat begrepp. Lean Forum Bygg är en ideell förening bestående av engagerade Lean-anhängare inom branschen som bestämt sig för att satsa på att sprida mer kunskap om nyttan av Lean inom bygg. Som ett steg i detta arbete har de omarbetat och uppdaterat en bok som nylanseras i dagarna: ”Effektivt byggande – utmana dina processer!” Ursprungsversionen finansierades av Tillväxtverket (dåvarande Nutek) medan den nya versionen tagits fram av Lean Forum Bygg själva i samverkan med Swerea IVF. Den som är intresserad av att lyssna på föreläsningar i ämnet och delta vid ”releasepartyt” ska lägga den 25 januari, Dome of Visions i Stockholm och tiden 15:00-17:00 på minnet – deltagandet är gratis och de bjuder på tilltugg och dricka. Anmäl dig via Lean Forum Byggs hemsida, där du också kan läsa mer om byggbranschens Lean-satsning.

Dela