Utlysningar nytt på Kunskapsförmedlingen

Nyhet

Aktuellt just nu är SSF - Industridoktorand och Strategisk mobilitet 2014, VINNOVAs utmaningsdriven innovation samt Produktion 2030.

Industridoktorand 2014

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) avsätter 30 milj kr för en satsning på Industridoktorander under 2014. Bidraget löper under fyra till fem år och ska resultera i en doktorsexamen.

Strategisk mobilitet, 2014 – Bidrag för personrörlighet mellan akademi och näringsliv.

SSF har avsatt 15 milj kr för en satsning på strategisk mobilitet under en period av två år för en gästforskare att bedriva forskning, forskningsbaserad verksamhet eller teknisk utveckling inom något av Stiftelsens ansvarsområden.

Utmaningsdriven innovation

Med utlysningen vill VINNOVA stödja konstellationer som har stor potential och förmåga att ta fram lösningar på fyra identifierade samhällsutmaningar: Framtidens hälsa och sjukvård, Hållbara attraktiva städer, Informationssamhället 3.0 samt Konkurrenskraftig produktion.

Produktion 2030

Den första utlysningen är nu öppen i detta stora program inom produktion. Administreras av VINNOVA och Teknikföretagen  – för att stärka svensk konkurrenskraft.

Dela