Tydliggör forskarens roll

Logg

Kloka tankar ur ett självkritiskt perspektiv.

Som alltid intressanta diskussioner och kloka tankar vid Kunskapsförmedlingens senaste möte. Bland annat togs frågan upp om svårigheten att få forskare att registrera sig på sidan, vilket kräver ett lite självkritiskt perspektiv. Kan det vara så att de inte riktigt inser vad en registrering innebär? Syftet med hemsidan står tydligt förklarat men inte hur forskarens roll ser ut i arbetet med att sprida resultat, något som är viktigt att sätta ord på. Vi visar under olika flikar möjligheter till och pågående projekt inom området produkt- och produktionsutveckling med tanken att ge en samlad bild, men vi vill även visa industrin vilka forskare som är aktiva inom området. En tydligare redovisning av hur Kunskapsförmedlingen bidrar till detta skulle göra hemsidan betydligt lättare att ”sälja in”.

Dela