Trendspaning

Trendspaning

Nyhet

Produktion i den fjärde industriella revolutionen – spännande seminarium på Jönköping University den 7 mars.

När Jönköping University med Nina Edh Mirzaei i spetsen inbjöd till trendspaning kring ”produktion i den fjärde industriella revolutionen” så lockade det ett drygt 60-tal deltagare, varav cirka en tredjedel kom från det regionala näringslivet. Övriga närvarande bestod av en mix från akademi, institut och offentlig sektor, vilket erbjöd en möjlighet att diskutera med både företag och forskare samt chansen att initiera framtida samarbeten vad gäller forskning och utbildning.

Nationell och internationell produktion står inför ett paradigmskifte med den så kallade fjärde industriella revolutionen och dess digitalisering. För att möta den utmaningen sker en rad olika initiativ inom produktionsforskning, där Produktion2030 är ett tydligt exempel. Bland föreläsarna återfanns också Produktion2030s programchef Cecilia Warrol Ersson och vice programchef Johan Stahre, som berättade mer om programmets uppbyggnad och de trender de identifierat.

Birgitta Öjmertz (se bild) från Swerea IVF och Produktionslyftet representerade också Produktion2030 i sin roll som ansvarig för arbetet inom Produktion2030s instrument Små och medelstora företag. Detta fokuserar på paketering och spridning av resultaten inom forskningsprojekten till företagen.

– Produktion2030 har många forskningsprojekt inom området och som har resultat som är intressanta för många små och medelstora företag, berättade Birgitta. Vi försöker underlätta att göra dem tillgängliga för målgruppen.
Birgitta visade också på att detta kan göras på många sätt; i skrifter, appar, filmer, workshoppar, med mera – allt med syfte att öka förnyelsen i företagen och därmed långsiktigt konkurrenskraften.

Under dagen medverkade också bland andra programchef Mats Jackson som berättade om den nya forskningsmiljön Kunskapsintensiv produktframtagning vid Jönköping University. Seminariet rundades av med grupparbeten kring tre specifika frågeställningar: Vilka utmaningar innebär framtidens produktion? Vilka förutsättningar har vi? Vad behöver vi för att lyckas? Den avslutande diskussionen visade inte minst på utmaningarna när det gäller kompetensförsörjning och teknikutveckling. Samtidigt lyftes det att det finns en hel del offentliga resurser att använda för området just nu, men också det kopplat till en stor utmaning – att samordna dessa så att de ger önskad effekt!

Dela