Till forskarna: Produktion2030s styrkeområden nu på Kunskapsförmedlingen!

Till forskarna: Produktion2030s styrkeområden nu på Kunskapsförmedlingen!

Nyhet

Tillhör din forskning något av styrkeområdena inom Produktion2030? Välj då att koppla något av följande ämnesområden till din profil:

P2030-01-Hållbar och resurseffektiv produktion
Läs mer >>
P2030-02-Flexibel produktion
Läs mer >>
P2030-03-Virtuell produktionsutveckling och simulering
Läs mer >>
P2030-04-Människan i produktionssystemet
Läs mer >>
P2030-05- Produkt och produktionstjänster
Läs mer >>
P2030-06-Integrerad produkt- och produktionsutveckling
Läs mer >>

Dela