Paradigmskifte i värmningsteknik för formning av lättviktskomponenter

Paradigmskifte i värmningsteknik för formning av lättviktskomponenter

Nyhet

ThermLight2 är ett forskningsprojekt med koppling till produktionsklustret för formning och fogning. Syftet med projektet är att utveckla en ny induktionsteknologi för uppvärmning av plåt i ett produktionssystem för presshärdning. Möjligheten att använda induktionsvärmning kan minska energiåtgången (med minst 50 %) och minska utrymmesbehov och investeringskostnader för värmda formningsprocesser.

I en genomförbarhetsstudie (ThermLight) testades den nya induktionsteknologin med goda resultat. I detta fortsättningsprojekt kommer teknologin att utvecklas till ett fungerande komplett koncept. Arbetet kommer att vara uppdelat i arbetspaket där olika delar av konceptet utvecklas, till exempel metoder för att kontrollera temperaturen i olika delar av ett ämne samt styrsystem för att få en så energieffektiv uppvärmning som möjligt.

Konceptet kommer även att jämföras med dagens konventionella tekniker för uppvärmning av plåt gällande drifts- och investeringskostnader. I slutet av projektet kommer den utvecklade tekniken integreras i en demonstrator med full funktionalitet.

Projektet leds av RISE och medverkar gör AP&T Sweden AB, Frauenthal Gnotec AB, PR Development AB samt TC TECH Sweden AB. Projekttid är 2022-11-07 till 2025-11-07. Projektet utförs med stöd från det strategiska innovationsprogrammet LIGHTer, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

För mer information om ThermLight2, kontakta Johan Berglund, RISE, koordinator för produktionsklustret för formning och fogning

 

 

Dela