Teknisk uppgradering av Kunskapsförmedlingen

Teknisk uppgradering av Kunskapsförmedlingen

Nyhet

Under sommaren har Kunskapsförmedlingen flyttats till en snabbare serverlösning och flera redigeringsfunktioner har förbättrats. Berör alltså enbart redaktörsarbetet, som nu blir snabbare och roligare!

Under sommaren har Kunskapsförmedlingen förbättrat snabbhet och funktioner för redaktörer.

Dela