Techtank Conference 2022: Utmaningar och möjligheter för en hållbar produktion

Techtank Conference 2022: Utmaningar och möjligheter för en hållbar produktion

Nyhet

Techtank-konferensen den 30 november 2022 samlade 110 deltagare från hela världen. Det var den sjunde konferensen och titeln var Smart Solutions for a Sustainable Production – Applied methods and tools within stamping, forming and its supporting processes.

Huvudtalade på Techtank var Julian Allwood, Professor of Engineering and the Environment, University of Cambridge, som beskrev vilka förutsättningar vi har för att uppnå noll CO2-utsläpp i världen år 2050. Han anser att utmaningarna ligger i att få fram 2,5 gånger så mycket emissionsfri ström som vi producerar idag, så att alla dagens processer som ger utsläpp kan stoppas och i stället elektrifieras.

Samtidigt behöver vår elkonsumtion reduceras till 60% av vad vi egentligen vill ha. Speciellt för hushåll gäller då att ingen fossildriven uppvärmning, bil eller flyg kan tillåtas och inte heller att vi äter kött från idisslande djur.

 

Brist på CO2-neutral elektricitet

Enligt Julian Allwood är problemet med dagens klimatöverenskommelse är att det inte finns tillräckligt med CO2-neutral elektricitet för att klara omställningen och det kan få som följd att produktionen av ursprungligt stål måste minskas till 10% av dagens nivå. Stålet måste i stället återcirkuleras vilket innebär att vi inte kommer att tillföra samma mängd nytt stål till marknaden. Resultatet av detta blir att framtidens produkter måste tillverkas smartare med mindre materialåtgång.  Nyproducerat stål med HYBRIT-metoden kräver sju gånger mer ström än om stålet tillverkas direkt från skrot, vilket innebär att om vi inte kan förse HYBRIT-processen med klimatneutral ström så faller klimatfördelen med metoden. Julian Allwod har skrivit mer om detta i boken “Sustainable Materials: with both eyes opensom kan laddas ner kostnadsfritt här.

 

Nya smarta formningsmetoder

Att sänka CO2-belastningen till noll är en enorm utmaning för vårt samhälle, men det tvingar oss att arbeta mer resurseffektivt både med råvarumaterial och nya smarta formningsmetoder. På konferensen visades nya formningsmetoder, till exempel:

Att arbeta smartare innebär att ha full kontroll över sin produktion, kunna spåra producerad individ, hitta avvikelser och korrigera för dem, något som visades av Robert Vollmer. Optimal funktion och förståelse av sin produkt och hur den kan formas beskrevs av Marco Bertoni och Shafiqul Islam.

På konferensen visades även världens första fordon som producerats av fosilfritt stål, Roger Sandberg och Marcus Andersson.

Konferensen leddes av moderatorerna Ingela Håkansson CEO & Cluster Manager, Techtank och Johan Berglund, forskare på RISE. Techtank Conference arrangeras av Techtank,  nätverket Stamping & Forming Center of Excellence vid RISE, Blekinge Tekniska Högskola och Volvo Cars. Nästa Techtank-konferens äger rum den 29 november 2023.

 

Ta del av Techtank Conference 2022 här

För mer information kontakta Johan Berglund, RISE, koordinator för produktionsklustret för formning och fogning samt projektledare för nätverket Stamping & Forming Center of Excellence

Dela