Tandemlaboratoriet – en nationell infrastruktur för materialanalys och materialbearbetning

Nyhet

Tandemlaboratoriet är en särskild inrättning vid Uppsala universitet för bl.a. materialstudier och materialbearbetning med hjälp av acceleratorer och snabba jonstrålar.  Här kan exempelvis djupprofiler av olika atomslag bestämmas i ytskikten – några mikrometer djupt – med en upplösning ned till några nanometer.  Studierna och analyserna är icke förstörande, dvs de studerade materialproven skadas inte. Genom nyinvesteringar i laboratoriet (under hösten installeras en ny accelerator dedicerad för masspektroskopi och åldersbestämningar genom kol14-metoden) öppnas för nya projekt och samarbeten inom bl.a. materialanalys.

För närvarande används laboratoriet främst av akademiska forskargrupper från Uppsala, Stockholm och Linköping, men även andra lärosäten och företag, både nationellt och internationellt, nyttjar resursen. För ett exempel se avdelningen för jonfysik vid Uppsala universitet:http://www.physics.uu.se/sv/tk/jonfysik.

För mer information var god och kontakta föreståndaren Göran Possnert:goran.possnert@physics.uu.se eller Olle Vogel, som är vice ordförande i styrelsen för Tandemlaboratoriet: olle.vogel@physics.uu.se, 0725-626595.

Dela