Ta del av Framtidsplan hållbar produktion

Ta del av Framtidsplan hållbar produktion

Representanter från industri, institut, akademi och arbetsmarknadens parter har tagit fram en Framtidsplan för hållbar produktion. Den syftar till att skapa en samsyn kring prioriterade utmanings- och satsningsområden inom hållbar produktion samt att verka för att sammanbinda och förstärka regionala och nationella initiativ inom produktionsområdet.

Svensk industri ska ses som ett föregångsland inom hållbar produktion, som år 2040 genererar noll nettoutsläpp av växthusgaser. Som ett starkt innovationsland, har Sverige goda möjligheter att lyckas väl med omställningen till hållbar produktion. Men det krävs gemensamma prioriteringar och en ökad samverkan där redan befintliga initiativ stärks och nya initieras.

– Då vi är en liten nation krävs det att vi är överens på ett övergripande plan inom industrin, akademin och instituten. Vi måste ha en samsyn om de övergripande planerna; vilka utmaningarna är, vad vi behöver göra, vilka arbetssätt och vilken kompetens vi behöver för att uppnå visionen noll nettoutsläpp av växthusgaser med bibehållen eller ökad produktionsvolym, säger Anders Gotte, avdelningschef på RISE.

 

Årlig uppdatering

Framtidsplanen kommer att uppdateras årligen inom ramen för Teknikföretagens Forum för Hållbar produktion. RISE leder detta arbete med finansiellt stöd från Vinnova. I grupperingen som ansvarar för Framtidsplanens uppdatering och relevans ingår även representanter från Produktion 2030, Svenska produktionsakademien samt Nationell nod för hållbar produktion, SuPrRISE leder arbetet i samverkan med Teknikföretagen, Svenska produktionsakademien, Produktion 2030 och Nationell nod för hållbar produktion, SuPr.

På webbsidan för Framtidsplan Hållbar produktion kan du:

Dela