SurfCenter  – plan för nytt kompetenscentrum inom hållbar ytbehandlingsindustri

SurfCenter – plan för nytt kompetenscentrum inom hållbar ytbehandlingsindustri

Nu finns ett initiativ för att skapa ett kompetenscentrum för en hållbar ytbehandlingsindustri: SurfCenter. Ett planeringsprojekt är nu i gång där vi i april bjuder in till en workshop där intresserade är välkomna för att vara med och forma centrat.

Hållbarhet har traditionellt sett varit ett prioriterat område för ytbehandlingsindustrin och idag hanteras den här typen av insatser ofta som enskilda, separata projekt, i små konstellationer. Men med det ökade behovet av en snabb förändring och omställning för att möta klimatutmaningen krävs ett mer effektivt tillvägagångssätt. Därför har det gjorts ett initiativ för att skapa ett kompetenscentrum för en hållbar ytbehandlingsindustri: SurfCenter. Ett planeringsprojekt är nu i gång där vi i april bjuder in till en workshop, där intresserade är välkomna för att vara med och forma centrat.

En långsiktigt excellent forskningsmiljö

Under 2021 inledde RISE en satsning för att inrätta ett kompetenscentrum för en hållbar ytbehandlingsindustri: SurfCenter. Ett kompetenscentrum består av en grupp aktörer, med en gemensam vision och strategi för att bygga en långsiktigt excellent forskningsmiljö där resultaten kan delas mellan parterna och främja skapandet av nya innovationer.

– Syftet med SurfCenter är att genom ett omfattande arbete övervinna de hållbarhetsutmaningar som ytbehandlingsindustrin står inför med ett långsiktigt perspektiv på tio år. Det gäller såväl ekonomiska som sociala och ekologiska utmaningar, säger Charlotte Ireholm, forskare på RISE som leder arbetet med SurfCenter.

Genom att sammanföra forskningsinstitut, universitet och företag, från OEM (Original Equipment Manufacturer) till små och medelstora företag (SMF:er), kommer SurfCenter att vara ett centrum för excellent forskning fokuserat på att utveckla den bästa tillgängliga tekniken för snabb inkorporering i produktionslinjer och att se till hela livscykeln för de aktuella processerna.

Grunden till centrat växer fram

Första steget för skapande av SurfCenter var godkännande av planeringsbidrag i form av finansiering från Vinnova för att driva ett ettårigt planeringsprojekt1 med målet att bygga konsortium och utveckla kompetenscentrets idéer för ett hållbart långsiktigt kompetenscentrum.

– Planeringsprojektet förväntas resultera i en konkurrenskraftig ansökan till kommande Vinnova-utlysning för Kompetenscentrum, som öppnar under hösten 2022. Under planeringsprojektets första halvår kommer vi att lägga grunden till centrat genom att identifiera ytbehandlingsindustrins gemensamma utmaningar och bygga ett starkt konsortium, säger Charlotte.

Under andra halvåret kommer arbetet att fokusera på att definiera och konceptualisera kompetenscentrat och att skriva ansökan till Vinnova.

Planeringsworkshop i april

– Att bygga ett kompetenscentrum är ett stort uppdrag som kräver en tvärvetenskaplig grupprepresentant från företag och forskningsorganisationer som kan definiera en vision och en strategi för centret. Därför bjuder vi in alla intresserade att delta i en första planeringsworkshopen för SurfCenter som hålls den 21 april 2022 i Mölndal, säger Charlotte.

Läs mer om workshopen och anmäl dig här 

Dela