Spännande testbäddsprojekt

Spännande testbäddsprojekt

Logg

Testbäddar i ”hubbar” runtom i landet är både spännande och viktiga, inte minst för SMF som har begränsade resurser att testa ny teknologi. Läs Tero Stjernstofts senaste logg kring Vinnovas satsningar.

Under denna vecka rullar vi ut besluten rörande två utlysningar inom Produktion2030 som stängde samtidigt. Totalt 41 beslut som snurrar i huvudet för tillfället. I de så kallade Idéprojekten – förstudier – fick vi in hela 31 ansökningar varav vi kunde bevilja 24. Sammanlagt rör det sig om en projektomslutning på drygt 11 miljoner kronor.

Det andra rör lite större projekt kopplade till testbäddar, ett otroligt intressant och spännande område. Tanken är att bygga upp ”hubbar” runt om i Sverige för test av olika teknologier – inom industri, akademi och institut. Det är inte minst viktigt för små och medelstora företag som inte har resurser till att åka till Fraunhofer eller liknande för att testa nya system eller lösningar. Här fick vi in 10 ansökningar varav vi beviljade 7 projekt med drygt 41 miljoner kronor totalt. Här kan du läsa mer inom kort!

En tredje intressant händelse var mötet i Tammerfors kring det europeiska forskningsprogrammet EUREKA. Det togs beslut om att gå vidare med ett kluster inom avancerad tillverkning kallat SMART, vilket innebär att det kommer en ny utlysning i december där medel kan sökas inom europeiska program. Då talar vi om projekt i storleksordningen tiotals miljoner euro, ofta med europeiska storföretag i förarsätet. Vi håller på att lägga upp information på Vinnovas hemsida, men redan nu kan du läsa mer här!

Det händer mycket, vi står inför en mycket spännande höst!

Tero/Vinnova

Dela