Spännande P2030-porträtt

Spännande P2030-porträtt

Logg

Anna Öhrwall Rönnbäck konstaterar en hög kompetens inom produkt- och produktionsutveckling bland Produktion2030s expertgruppsledare.

Produktion2030 omfattar sex stycken styrkeområden, alla med tydlig produktionskoppling. Varje styrkeområde har sedan två expertgruppsledare som arbetar med att möte de utmaningar vi står inför inom respektive omtåde.

Som vi nämnt tidigare har Produktion2030 dragit igång en presentationsserie med ”porträtt” om de olika expertgruppsledarna. Vi har redan lyft fram Erik Sundin, men nu har ytterligare två porträtt publicerats: Magnus Karlsberg och Kristina Wärmefjord.

Det är riktigt roligt att läsa dessa porträtt och få en tydligare bild av det engagemang och den kunskap som finns inom grupperna. Den samlade produkt- och produktionsutvecklingskompetens som finns inom styrkeområdena är riktigt imponerande!

Dela