Smartare möten med MEET-modellen

Nyhet

Teknikworkshop baserad på resultat från Produktion2030-projektet MEET.

Med avstamp i resultat från Produktion2030s projekt MEET arrangerade IUC Norr i samverkan med Swerea IVF den 30 november en teknikworkshop kring smartare möten. Per Gullander från Swerea IVF höll en introduktion om MEET och dess modell som bidrar till ett mer strukturerat arbete gällande organisations- och informationsstruktur när olika former av möten ska planeras. Målet med teknikworkshoppen var att ge företagen inspiration och stöd att komma igång med förbättringsarbete kring möten och kommunikation.

Sju företagsrepresentanter från fem olika företag diskuterade i grupp kring möten och hur dessa är strukturerade inom företagen idag. Det blev intressanta diskussioner över hur de kunde förbättras enligt MEET-modellen. Dessutom introducerades en MEET-app, ett verktyg för självutvärdering där var och en av deltagarna under workshoppen fick göra en självutvärdering av respektive företags möten.

Via appen fick de sedan förslag till förbättringsarbete utifrån kategoriseringen enligt MEET-modellen. Appen kunde de sedan ta med sig hem och göra en självutvärdering med flera personer inom företaget för en snabb återkoppling och diskussionsunderlag för att underlätta nästa steg – med stöd av forskaren – i genomförandet av förbättringsarbetet.

Dela