Workshop i utveckling av mätetalssystem

Workshop i utveckling av mätetalssystem

IUC Kalmar län och Produktion2030 bjuder in till en workshop kring små och medelstora företags mätetalssystem. Workshopen är vänder sig till personer som leder och kan påverka företagets produktionsverksamhet.

Denna workshop handlar om hur företag kan förbättra sin mätetalshantering kopplat till både sin strategi (Lean) och krav på hållbarhet. Här presenteras resultat och lärdomar från Produktion2030s projekt Sustainable and Resource Efficient Business Performance Management Systems (SuRE BPMS). Tillsammans diskutera vi vilka delar som är relevant för mindre företag och hur ni kan utveckla era mätetalssystem.

Program

09:30-09:45

Fika

09:45-10:15

Inledning och presentation av deltagare

10.15-10:45

Presentation av resultat från forskningsprojektet

10:45-11:30

Diskussion: Vilka mätetal har ni? Hur sätter ni mål? Vad använder ni mätetalen till?

11:30-12:30

Lunch

12:30-12:50

Hur kopplas operativa Lean-mätetal till finansiella mätetal?

12.50-13:20

Hur kan man koppla operativa mätetal till strategi och hållbarhet

13:20-14:40

Diskussion: Utmaningar, kompetensgap och behov

14:40-15:10

Fika

15.10-15:30

Summering

Anmäl dig

Anmälan sker senast den 30 april till stefan.karlsson@iuc-kalmar.se – uppge namn, företag, e-post och eventuell specialkost.

Dela