Hur kan du öka värdet i dina affärer?

Hur kan du öka värdet i dina affärer?

IUC Dalarna och Produktion2030 bjuder in till en workshop kring projektet ATIT som forskar inom områdena tjänstelogik och tjänstefiering – ett tillfälle att kostnadsfritt tillgodogöra sig ny kunskap från forskargrupper ur Produktion2030!

Tar du betalt för det du gör? Idag levererar du kvalificerade produkter till dina kunder, men vad är det faktiska värdet för kunden av det du levererar? Är det ”bara” produkten eller är det kompetens, erfarenhet, kunnande, logistik eller projektledningen som är det egentliga värdet för kunden?

Anmäl dig

Anmälan sker senast den 16 april till bosse.lilja@iucdalarna.se – uppge namn, företag, e-post och eventuell specialkost

Dela