Samarbete för cirkulära symbioser inom näringslivet

Samarbete för cirkulära symbioser inom näringslivet

Nyhet

Underutnyttjade resurser kan förvandlas till värdeskapande resurser. Det är drivkraften bakom Centrum för Industriell och Urban Symbios som nu har lanserats.

Centrum för Industriell och Urban Symbios ska stötta svenska företag och organisationer i att utveckla mer effektiva tjänst- och materialflöden, samt skapa innovativa återvinningslösningar som bygger cirkulära symbioser inom näringslivet.  

– Att använda någon annans avfall sparar både material och energi, säger  Boel Wadman, koordinator för Sveriges produktionskluster, som deltar i centret som produktionsexpert.

Den 7 februari gick centrats första konferens, och därmed lansering av centrat, av stapeln. På plats fanns över 100 olika aktörer inom branschen som nätverkade, berikades av kunskap inom industriell och urban symbios, samt medverkade i en kreativ workshop med symbios som tema.  Mer information och bilder från lanseringen finns här.

 

Samarbete är nyckeln

Nyckeln till industriell symbios är samarbete och att utanför den egna verksamhetens ramar se potentialen i de resurser som finns i närområdet. Organisationerna som utnyttjar varandras bi- och restprodukter kan delges energi, vatten och materialflöden såsom restprodukter och avfall. Symbiosen kan också innebära samarbete om kompetens, teknisk utrustning och infrastruktur.  

Uppdraget att etablera Centrum för Industriell och Urban Symbios har tilldelats RISE av Näringsdepartementet. Inom resurscentret finns ett rikt utbud av referenser och nätverk av experter inom industriell och urban symbios samt intern kompetens inom RISE som kan bidra där det behövs. 

För mer information besök Centrum för Industriell och Urban Symbios webbplats 

Dela