Säkra kontakter i framtidens fordonsindustri

Säkra kontakter i framtidens fordonsindustri

Nyhet

Intervju med Lars Oxelmark, Senior Engineering Advisor på Scania CV AB, om projektet Elyfog - ett projekt om långtidsstabila tillförlitliga elektriska kontakter i elbilar. Projektet pågår till september 2023 och finansieras av Vinnova. Det är ett samarbete mellan RISE och flera andra aktörer, där ibland Scania, i fordonsbranschen.

Vad handlar projektet Elyfog om?

Projektet Elyfog är ett forskningssamarbete mellan RISE, Scania, Volvo, Husqvarna, Northvolt, Provexa, Mickropower, Bulten, Atlas Copco, Stanley och Harting. Projektet syftar till att minimera energiförlusten i elektriska anslutningar på grund av termisk, miljömässig och mekanisk nedbrytning av lederna. Fokus ligger på skruvförband för jordning och samlingsskenor, och inkluderar både nytt och återvunnet material, men resultaten förväntas vara tillämpbara även på andra anslutningsmetoder. Målet är att skapa långsiktigt stabila elanslutningar som håller under elfordonets hela livslängd och, där det är möjligt, även därefter.

Trots att elektriska anslutningar i elfordon är viktiga,  är det ett eftersatt område inom fordonsindustrin. Varför det?

Dåligt anslutna kontakter är en säkerhetsrisk som kan orsaka brand och dylikt. Dålig konduktivitet är även en miljöbov då det inte leder strömmen på ett effektivt sätt. Utvecklingen inom elbilar (EV) sker så rasande snabbt att det är inte alltid som fordonsbranschen hänger med. Alla inom fordonsbranschen har samma problem, då detta är ny teknik för oss. Projektet blir ett sätt att få ny kunskap.

Vilka är de förväntade resultaten och hur ska de spridas?

Scania behöver veta hur vi ska skruva ihop el-komponenterna nu och i framtiden. RISE har en viktig roll i projektet och kommer att kunna hjälpa till med viktiga tester av olika slag, exempelvis vilka material som kan användas i samma kontakt och hur ska vi dra ihop dom med rätt klämkraft. Förhoppningsvis kommer projektresultaten att leda till bättre konduktivitet och kunskap om hur vi skruvar ihop elektriska komponenter i löpande produktion. Vi kommer troligtvis inte kunna använda våra standard åtdragningstabeller utan projektet måste testa fram nya.

Resultatet kommer att spridas via olika kluster, nätverk och hemsidor, t.ex. Swedish Fasteners Network.

 

Dela