RobIn – projekt för stabil svetsprocess

RobIn – projekt för stabil svetsprocess

Nyhet

Ett beröringsfritt, tillförlitligt och robust sensorsystem för avancerad fogdetektering vid lasersvetsning baserat på ett projekt inom Produktion2030.

Det finns ett stort behov av robustare fogföljningssystem som minskar tiden i svetscellen samt förbättrar svetskvaliteten. RobIn – Robust in-process joint finding – är ett projekt inom Produktion2030 under ledning av Kjell-Arne Persson från Swerea KIMAB, som i början av november 2016 kunde hälsa ett 15-tal inbjudna deltagare välkomna till Trollhättan för en presentation av resultaten.

Målet med projektet är att bidra till flexibla tillverkningsprocesser genom innovativa system för lasersvetsning. Under två år har ett system utvecklats som testats med olika material och under olika förutsättningar med mycket lovande resultat. För att klara kravet på robusthet används flera olika sensorer, förinställda algoritmer och kameror.

Läs mer om RobIn här!

Dela