Resultatspridning på hög nivå

Resultatspridning på hög nivå

Logg

KK-stiftelsens Olle Vogel om nya projekt och förstapriset i ”European Digital Skills Awards 2016”.

På KK-stiftelsen har vi just dragit igång två nya projekt inom Expertkompetens. Det ena är kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling under ledning av professor Mats Jackson. Mälardalens högskola är sökande och projektet drivs i samverkan med Jönköping University.

De har nu två år på sig att föra en dialog med företag om innehåll och de flexibla formerna samt utveckla kurser för en pilotomgång. Därefter ska de återkomma med en fördjupad ansökan kring skräddarsydda kurser för näringslivet. Motsvarande upplägg ligger bakom det andra projektet, smart industri med autonoma och intelligenta system. Detta drivs vid Örebro universitet men under utredningstiden kan andra lärosäten tillkomma.

Avslutar med en ”nyhet” som en del kanske redan hört men den är värd att upprepas. I konkurrens med 250 andra projekt har projektet PROMPT vid Mälardalens högskola – som stöds genom KK-stiftelsens program Expertkompetens – fått förstapriset i EUs ”European Digital Skills Awards 2016”. Inom EU har de också intresserat sig för själva programmet och jag har själv haft förmånen att få presentera Expertkompetens i Bryssel för en grupp som utreder och ger förslag på nya program inom EU. Inspirerande och motiverande.

Ovanstående projekt kommer alla att leverera resultat till nytta för svensk industri, resultat som också kommer att synas på Kunskapsförmedlingens hemsida. Det är också tanken bakom portalen: Ett ställe att upptäcka nya resultat, aktiviteter och verksamheter som underlättar för den intresserade att själv söka upp rätt personer. Utnyttja den möjligheten!

Dela