Reflektera bakåt, planera framåt

Reflektera bakåt, planera framåt

Logg

Produktion2030 och PiiA har lämnat in en gemensam ansökan kring den digitala stambanan. Björn Langbeck på Tillväxtverket flaggar för kommande, intressanta utlysningar på regional nivå. Det och mycket mer gör att 2017 ser ut att bli ett riktigt händelserikt år!

Så här i slutet av året är det både reflektion över det som varit och planering över det som kommer som gäller. Redan nu vet vi att 2017 blir ett händelserikt år, men innan dess har Kunskapsförmedlingen ett sista möte för året som genomförs redan nu på onsdag den 14 december. Nästa möte är planerat till slutet av januari. Den 8 februari har sedan Svenska ProduktionsAkademien sitt, som det så vackert heter, presidiemöte på Mälardalens högskola i Eskilstuna. Den 16-17 mars genomförs ett andra produktutvecklingsmöte, en uppföljning av Product Development Academy (PDA) Day på Chalmers från mittn av november. Det sker i kombination med SIG-PMs årsmöte, Special Interest Group for Product Modelling, som har en lång historia och faktiskt startade i Linköping (för runt 30 år sedan …). I slutet av mars, närmare bestämt den 22 mars, är det möte med det nationella automationsnätverket med deltagare från Automation Småland, Automation Region, Svenska Automationsgruppen och andra intresserade. Det handlar mycket om kompetensförsörjning för industrin och nätverket – som är helt intressedrivet sedan starten 2014 – har tidigare haft möten bland annat på Elmia Automation och Automation Summit. Turnén med workshoppar runt flera av Produktion2030s projekt drivs vidare av Swerea IVF med bland andra Roger Lundin. Just nu pågår en mindre uppföljning av genomförda arrangemang, samtidigt som planeringen fortsätter inför fler aktiviteter 2017. Dessutom genomförs en workshop under nästa vecka, något vi återkommer till inom kort. En annan sak vi lär få återkomma till är det mycket intressanta projektet om den digitala stambanan, där en ansökan lämnats in till Vinnova av Produktion2030 och PiiA gemensamt. Även Björn Langbeck på Tillväxtverket flaggade vid Automation Smålands konferens om kommande, intressanta utlysningar på regional nivå. Som sagt, 2017 ser ut att bli ett riktigt händelserikt år!

Dela