Rapport om universell utformning av arbetsplatser inom manuell montering

Rapport om universell utformning av arbetsplatser inom manuell montering

Nyhet

Projektet Universell utformning av arbetsplatser – manuell montering (UUAAMM) har tagit fram en rapport som beskriver vi nyckelfaktorerna för att arbeta med universell utformning inom manuell montering.

– Med rapporten vill vi dela lärdomar och en modell för universell utformning vilket vi tror kan stärka svensk industri och kompetensutveckling i arbetslivet i allmänhet, säger Sandra Mattsson, forskare på RISE.

Modellen tar upp tvärvetenskapliga områden kopplat till de fyra byggstenarna:

Modellen är baserad på intervjustudier som gjorts inom projektet Universell utformning av arbetsplatser – manuell montering.

Syftet med projektet var att studera och vidareutveckla konceptet för Universell utformning hos företaget Husmuttern AB.

– Husmuttern applicerar vad som kan sägas vara en moderniserad och digitaliserad variant av ”training within industry” (TWI), med stöd av ”poka-yoke” och ”visualisering”, säger Sandra Mattsson och förklarar vidare:

– De använder digitaliserad animerad visualisering av standardiserade arbetsinstruktioner som blir befriade från text och därigenom språkliga begränsningar i kombination med ”poka yoke”, schabloner och en felsäkringsprocess av arbetsoperationerna

De nyckelfaktorerna som ansågs ha störst betydelse för universell utformning vid studien var:

Rapporten riktar sig främst till små och medelstora företag som vill öka sin kunskap inom universell utformning samt yrkesverksamma/studenter inom arbetsmarknadsförvaltning, produktionsutveckling, standardisering samt digitala verktyg där inkludering och universell utformning är i fokus.

 

Hämta rapporten här

 

En del av arbetet fortsätter nu i projektet DIGITALIS (DIGITALa InStruktioner för kognitivt arbete), vars mål är att förbättra design av instruktioner och informationssystem, för att kunna ge användarna en smartare presentation.

För mer information kontakta:
Sandra Mattsson, forskare på RISE och koordinator för

Dela