WELDVISI – Kognitivt stöd till svetsaren genom smart

Projekttid: 2022 – 2025

Budget: 4 900 000 sek

Satsning: SIP Produktion2030

WELDVISI ska skapa ett nytt sensorbaserat hjälpsystem för manuell tillverkning med kognitiv feed-back i realtid samt dokumentation av parametrar.

Detta projekt utvecklar en prototyp för ett kognitivt stödsystem (KSS) som ger interaktiv feedback till en manuell operatör i produktion i realtid. Fysiska data registreras via sensorer i ett handhållet verktyg och sänds digitalt till ett lokalt eller molnbaserat dokumentations- och kvalitetsanalyssystem. Efter snabb bearbetning visualiseras utvalda produktions- och kvalitetsdata för operatören i ett hjälmmonterat KSS. Detta ger bra stöd till operatören och möjliggör ökad kunskap, säkerhet, kvalitet och produktivitet. Det kommer att minska manuellt dokumentationsarbete, förbättra arbetsförhållanden och höja imagen för arbete i produktion. Potentialen för detta projekt och den KSS som utvecklas är därför stor och nyhetsvärdet och originaliteten är hög. I projektet kommer K SS att utvecklas för applikationer inom manuell svetsning eftersom både ett stort behov och en stor möjlighet finns att positivt påverka arbetsmiljön och utbildningstekniken för många arbetare. Det finns 25 000 heltidsanställda manuella svetsare i Sverige och 200 000 fler använder svetsning delvis i sin tillverkning. Det råder också stor brist på duktiga svetsare. KSS stödjer svetsaren genom realtidsåterkoppling av data och goda råd vilket kommer att öka kvaliteten på arbetet och möjligheten att bibehålla det. Systemet kommer även hjälpa äldre personal som börjar tappa precision på grund av åldrande. Detta projekt adresserar P2030 Utmaningsområde 4 genom att stödja operatören i produktionssystemet med kognitivt stöd, P2030 område 3 & 1 adresseras också delvis samt FN:s Globala Mål nr: 8, 9 och 12.

Projektet kommer att löpa i 2,75 år med 5 arbetspaket och 12 partners, varav 2 är SME och en skola.

Vinnovas dnr: 2022-01283

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Humle – Human Perspective, Machine-Learning ERP-systems

Projektet syftar till att bidra till utvecklingen av framtidens ERP-system. Projektet ska undersöka hur man kan erbjuda arbete, omdefiniera arbetsroller och utmana företag att utnyttja avancerat systemstöd och tekniken inom och kring dessa. Sammantaget syftar projektet till att bidra till utvecklingen av både nästa generation av ERP-system och en komplementär förändring av hur företagen ser på arbetsorganisation, så att tekniken kan stödja och möta människors behov inom organisationer snarare än att genomföra strukturer på dem

2019 – 2019

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

Den Virtuella Målerifabriken - Simulering av Ugnshärdning. Måleriet är ofta en flaskhals i produktion där processerna idag finjusteras genom testning på ett stort antal prototyper. För att kunna möta framtidens behov så behöver produktionsberedningen kraftigt förbättras. Syftet är att utveckla metoder, tekniker, mätmetodologi och mjukvara, för simulering av härdning av färg i IR och konvektionsugnar. Målet är att stödja industrins utveckling och optimering av ytbehandlingsprocesserna så att dessa blir mer energieffektiva; har en kortare ledtid i produktutvecklingen och ger bättre kvalitet.

2016 – 2019

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

SCARCE II – Den unika och förnuftiga värdekedjan

I SCARCE II kommer en demonstrator tas fram för att visa hur SMF och associerade värdeflöden kan öka effektivitet, konkurrenskraft, hållbarhet och internt samarbete genom digitalisering. Målet är att visa värdet av en ny digital lösning. SCARCE fokuserar på två underleverantörer i värdekedjan kopplade till Scania och Volvo. Demonstratorn är en molnbaserad lösning som kopplar samman tre testbäddar i industrin; Stena Industry Innovation Lab, Chalmers, RISE IVF lab, Mölndal och KTH's testbädd i Södertälje med hjälp av Siemens, AFRY, Qbim, Virtual Manufacturing och EQPack.

2020 – 2022

SCARCE II – Den unika och förnuftiga värdekedjan

Sensible Value Chain: Material Flows, Roles and Circular Economy – SCARCE

SCARCE kommer att undersöka behov, möjligheter och hinder i värdekedjor upp- och nedström från små och medelstora företag (SMF). SCARCE kommer att undersöka vilka data som ska mätas och visualiseras och hur dessa data kan möjliggöra mer automatiserat utförande samt ge en mer dynamisk och proaktiv planering av produktionskapacitet och materialflöden genom företagen i värdekedjan. Dessutom studerar vi organisatoriska möjligheter, särskilt den framtida mänskliga rollen, för implementering och hantering i en digital och datastyrd värdekedja. Projektet utgår från interna digitala plattformar för SMF som framgångsrikt har utvecklats.

2019 – 2019

AttributDo: A Digital Gamified UX Solution for Sustainable Quality Attributes Definition in Automotive Industry

Två stora omvälvande trender existerar idag parallellt - elektrifiering och digitalisering. Detta innebär den troligen mest omfattande förändringen inom bilindustrin som vi observerat på decennier. Det är inte lätt att balansera kundens förväntningar mot vitt spridda begrepp som nollutsläppsfordon, uppkopplade funktioner, materialval, och användargränssnitt, detta under press av kortare ledtider och lägre pris. AttributDo-projektet syftar till att hjälpa ingenjörer att definiera, verifiera och validera nya och befintliga designfunktioner inom produktutveckling.

2021 – 2021

AttributDo: A Digital Gamified UX Solution for Sustainable Quality Attributes Definition in Automotive Industry