Rationell tillverkning av sandwichstrukturer för energieffektiva persontransporter

Rationell tillverkning av sandwichstrukturer för energieffektiva persontransporter

Projekttid: 2017 – 2020

Budget: 6 600 000

Satsning: Fordonsteknisk forskning och innovation, FFI

Omställningen från konventionella till elektriska drivlinor skapar många utmaningar, men öppnar även för nya möjligheter rörande komponentpackning och utformning av bärande strukturer samt nya tillverkningsmetoder för dessa. Projektet syftar till att nyttja möjligheter med sandwichkonstruktion för att sänka vikten och därmed energiförbrukningen för framdrift; minska värmeförluster och därmed energiåtgången för klimathållning; minska tillverkningskostnader med hjälp av nya tillverkningskoncept, rationell sammansättning och ny konstruktionsteknik.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten kommer att implementeras och användas av de berörda företagen i sin forskning och utveckling. Kunskap om hur fordon kan optimeras utifrån radikalt nya förutsättningar med innovativ sandwichteknik kommer att stärka företagens konkurrenskraft i ett internationellt perspektiv. Genom att studera ett antal nya koncept på delsystemnivå/artikelnivå ökar företagens möjligheter att utveckla nya produkter och tillverkningsmetoder. Detta är viktigare än någonsin då bilindustrin står inför stora utmaningar för att kunna möta framtida miljölagstiftning.

Planerat upplägg och genomförande

Volvo Buss, Clean Motion,Swerea SICOMP och Ljungby Komposit medverka i projektet. SICOMP kommer att ansvara för den gemensamma teknikforskningen inklusive projektledning och administration. Volvo Buss utvecklar och bygger baserat på resultaten från de gemensamma arbetspaketen en prototypstruktur för verifiering. Clean Motion och Ljungby Komposit utvecklar två Zbee-karosser för verifiering dels internt dels hos slutkund i ”Taxi-verksamhet”. Projektet startar 171009 och pågår t.o.m. 191231. Total projektkostnad är 11470 kSEK med FFI-bidrag på 6651 kSEK.

Partners

Dela

Liknande projekt