Provtillverkning av bakstam till City buss med 3D Litecomp teknologi

Provtillverkning av bakstam till City buss med 3D Litecomp teknologi

Projekttid: 2013 – 2014

Budget: 1 940 000 kr

Satsning: Fordonsteknisk forskning och innovation, FFI

Syftet var att provtillverka en stor komplex bärande fordonsstuktur for att utvärdera hur snabbt man kan till lagt pris kan tillverka denna med 3DLiteteknologi. Vi har valt Volvo Buss bakstam till city bussar. Samtliga mål uppnåddes i projektet men tillverkning av bakstammen pga. design (styling ändring) på bussen förskjuts till senare delen av hösten 2014.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har utförts i 3 steg:

1. Utformning av bakstammen med malet en stor modul som levereras från underleverantören Masterform AB.

2. Testning av skumfyllnadsteknologin och hur bakstammen skall kunna anpassas for teknologin

3. Tillverkning av bakstammen Resultatet ar att teknologin fungerade och produktion cykeltiden blev ca 3min for fyllning av sandwichmaterialet. Jämfört med kolfiberstruktur lika stark och styv men till mycket lägre kostnad . Bakstammen – blir dock tyngre men lätt tillräckligt for Volvos viktmål. Den slutliga produkten tillverkas senare i höst 2014.

Upplägg och genomförande

Projektet har utförts i 3 steg:

1. Utformning av bakstammen med malet en stor modul som levereras från underleverantören Masterform AB. Dock ar bak och sidorutor ej monterade utan slutmontering av dessa sker hos Volvo buss. Speciellt viktigt är området fogning/limning samt fixering med fastelement mot taket och rolloverbalkar.

2. Testning av skumfyllnadsteknologin och hur bakstammen skall kunna anpassas for teknologin

3. Tillverkning av bakstammen med lämpligt upplägg enligt de inblandade parterna.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Rationell tillverkning av sandwichstrukturer för energieffektiva persontransporter

Omställningen från konventionella till elektriska drivlinor skapar många utmaningar, men öppnar även för nya möjligheter rörande komponentpackning och utformning av bärande strukturer samt nya tillverkningsmetoder för dessa. Projektet syftar till att nyttja möjligheter med sandwichkonstruktion för att sänka vikten och därmed energiförbrukningen för framdrift; minska värmeförluster och därmed energiåtgången för klimathållning; minska tillverkningskostnader med hjälp av nya tillverkningskoncept, rationell sammansättning och ny konstruktionsteknik.

2017 – 2020

Rationell tillverkning av sandwichstrukturer för energieffektiva persontransporter