Process Automation for Discrete Manufacturing Excellence – PADME

Projekttid: 2017 – 2019

Budget: 20 403 800 kronor

Satsning: SIP Produktion2030

Den grundläggande idén med projektet är att undersöka och visa hur de beprövade, digitaliserade systemen och tekniken för processindustri, dvs CPAS, kan användas inom tillverkande industri för att ge förbättringar inom säkerhet, kvalitet, ledtid och kostnad/produktivitet

Flera tecken tyder på en förskjutning av den globala industrin från Hög Volym Låg Mix tillverkning mot mer kundanpassad Låg Volym Hög Mix (LVHM) tillverkning närmare kunder och kvalificerad arbetskraft. LVHM tillverkning kräver dock ökad flexibilitet. En tillverkningsprocess flexibilitet och prestation påverkas negativt av felaktig, sen, motsägelsefull och/eller bristande information, samt operatörer eller maskiner som inte har möjlighet att dra nytta av tillgänglig information. Problemhantering inom tillverkande industri är idag vanligtvis reaktiv och baserad på händelser som har inträffat, ex vis maskinstopp eller ofullständiga orderdata, med produktionsstopp och lägre produktivitet som resultat. Processindustrin har däremot,framgångsrikt och under lång tid använt digitala system, ex vis Collaborative Process Automation Systems (CPAS), för att kontinuerligt styra och övervaka processer. CPAS möjliggör proaktiva åtgärder innan ett produktionsstopp inträffar. Den grundläggande idén med projektet är att undersöka och visa hur de beprövade, digitaliserade systemen och tekniken för processindustri, dvs CPAS, kan användas inom tillverkande industri för att ge förbättringar inom säkerhet, kvalitet, ledtid och kostnad/produktivitet. Något som i sin tur ökar industrins konkurrenskraft. Det kommer också att utredas hur användning av CPAS inom tillverkande industri kan förbättra hållbarheten i ett produktionssystem, genom förbättrad skalbarhet och ökad flexibilitet.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Humle – Human Perspective, Machine-Learning ERP-systems

Projektet syftar till att bidra till utvecklingen av framtidens ERP-system. Projektet ska undersöka hur man kan erbjuda arbete, omdefiniera arbetsroller och utmana företag att utnyttja avancerat systemstöd och tekniken inom och kring dessa. Sammantaget syftar projektet till att bidra till utvecklingen av både nästa generation av ERP-system och en komplementär förändring av hur företagen ser på arbetsorganisation, så att tekniken kan stödja och möta människors behov inom organisationer snarare än att genomföra strukturer på dem

2019 – 2019