New logistics for plastics waste in a circular economy – LogiCirc

Projekttid: 2022 – 2023

Budget: 890 584kr

Satsning: SIP Produktion2030

Projektet syftar till att förbättra insamlingssystemet för återvinning av ”pre-konsument” plastavfall.

Endast en låg andel av ”pre-konsument” plastavfall återvinns trots att efterfrågan på återvunnen plast finns både inom industrin och bland konsumenterna. Osäkerheter kring avfallets ursprung, kvalitet i kombination med låg transporteffektivitet försvårar återvinningen. Genom att systematisera sorteringen av detta ”pre-konsument” avfall ökar förutsättningarna att uppnå större volymer som sorterats på ett riktat sätt och därmed bidra till en bättre och mer kostnadseffektiv insamling och återvinning av materialet.

Projektet syftar till att förbättra insamlingssystemet för ”pre-konsument” plastavfall för återvinning och därigenom minska mängden avfall längs värdekedjan och på så vis öka resurseffektiviteten. Arbetet kommer att fokusera på förbättrad sortering och lagring på plats där avfallet uppstår. Detta kan leda till en mer kostnadseffektiv transport av avfallet till en återvinnare. Projektet skall också undersöka hur kombinationen av förbättrad sortering och ökad spårbarhet kan förbättra kvaliteten på plastmaterialet för återvinning. För detta krävs en gemensam nomenklatur och standardisering.

Målet med projektet är att skapa ett system för att öka återvinningen av ”pre-konsument” plastavfall. Vi undersöker och testar nya lösningar för följande uppgifter:

Vinnovas diarienr: 2022-02473

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Enabling REuse, REmanufacturing and REcycling Within INDustrial systems (REWIND)

REWIND-projektet kombinerar principerna för lean production och ekoeffektivitet i tre industridrivna piloter vid Stena Recycling, Volvo AB och IKEA GreenTech. Målsättningen är att bi-behålla det värde som finns i produkter och material genom att cirkulera/sluta flödet (återanvända, åter-producera, återvinna, etc.). Lärdomar från piloterna kommer att användas för att utveckla pedagogiska verktyg för ingenjörer och industriledare för att påskynda tillämpningen av bästa praxis för cirkularitet och hållbar produktion i industrin.

2019 – 2022

Polyfree 2.0

Cyclicor, som har sitt ursprung på Lunds universitet, har i ett tidigare projekt inom Mistra Innovation framgångsrikt utvecklat en metod för att producera plasterna polykarbonat (PC) och polyuretan (PU) utan giftiga tillsatser. Ett mål för projektet Polyfree 2.0 är att öka produktionen av de nya plasterna från labbskala till mängder som gör att de medverkande industriföretagen i sin tur kan ta steg mot färdiga produkter. Andra mål är att plasterna ska bli återvinningsbara samt få efterfrågade egenskaper.

2021 – 2023

Polyfree 2.0