Nervsystem i industriella fixturer

Projekttid: 2015 – 2016

Budget: 750 000 kronor

Att ge svar på grundläggande frågor om hur optiska fibersensorer integrerade i kolfiberkomposit, vid olika lastfall, påverkas över tid i olika temperatur och luftfuktighet

Fixturer av kolfiberkomposit erbjuder unika möjligheter till integration av funktionalitet i strukturen. Ett exempel är fiberoptiska sensorer som är extremt känsliga för töjning och därför kan användas som tillståndsövervakare. Projektets mål är att ge svar på hur tillförlitligheten hos dessa sensorer i kombination med kolfiberkomposit förändras över tid och under yttre mekanisk påverkan i olika miljöer.På så sätt bidrar projektet till att ge en mervärdesfunktion till fixturer vilket ökar deras robust-, och tillförlitlighet och ger värdefulla indirekta kvalitetsdata.

Deltagande forskare

Partners

Dela