Modellering för höghastighetsformning av bipolära plattor, FO-BI

Modellering för höghastighetsformning av bipolära plattor, FO-BI

Projekttid: 2021 – 2024

Budget: 5 900 000 kr

Med effektiv modelleringsteknik kan nya designer för bränslecellsplattor introduceras snabbare och billigare

Projektet är inriktat på att använda numerisk modellering för att koppla slutlig geometri hos metalliska bipolära plattor (BP) för bränsleceller med höga toleranskrav, tillverkade med höghastighetsformningsprocess där produktionsverktygens komplexa form och dynamiska beteende måste inkluderas i en kombinerad produkt- och produktionsutveckling.

Hittills har BP främst tillverkats av plast som innehåller grafit. En metallisk bipolär platta kan vara 30% mindre och 50% lättare och är tillverkad av fullt återvinningsbart material. Utöver vikt och utrymmesfördelar kan kostnaderna minskas med metalliska BP vid höga volymer i serieproduktion.

Genom att utveckla digitala metoder för att implementera nya produktdesigner vid framtagning av produktionsverktyg kommer designprocessen att bli snabbare vilket resulterar i billigare och mer robusta lösningar som möjliggör anpassning till förändrade förhållanden och att snabbt producera nyutvecklade mönster för BP.

Kombinationen av utmaningsområden; tribologi, numerisk modellering, höghastighetsformningsprocess med höga krav samt integrerad produkt- och produktionsutveckling utgör en styrka i ansatsen.

Kortare tid från design till produktion bidrar också till resiliens då störningar från t.ex. verktygsslitage och haveri kan åtgärdas snabbare. Förbättrad modellering av verktyg och process som tar hänsyn till ytförhållanden möjliggör snabbare och billigare framställning av nya BP. Marknaden för BP är global och försprång för svensk industri gör det möjligt att ta marknadsandelar till förmån för svensk industri i hela leverantörskedjan. Sammantaget bidrar detta till övergången till teknik för fossilfri energi och kommer att skapa nya jobb.

Projektets mål är att förena produkt och produktionsutveckling för bränslecellsplattor för att klara snabb anpassning av nya designer som ger svensk konkurrenskraft och minskad miljöpåverkan

Vinnovas dnr: 2021-03692

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt