Mekaniserad efterbehandling av svetsade strukturer för fordons- och transportapplikationer (MIDWEST)

Mekaniserad efterbehandling av svetsade strukturer för fordons- och transportapplikationer (MIDWEST)

Projekttid: 2020 – 2023

Budget: 7 800 000 kr

MIDWEST kommer att utveckla mekaniseringslösningar för förbättringsmetoder av svetsade komponenter.

Lokalt applicerade efterbehandlingsmetoder (PWT) så som TIG-omsmältning och slipning används (manuellt) i tillverkningsindustrin och har visat sig ge kraftigt förbättrad livslängd hos svetsade konstruktioner vid korrekt applicering. De nyare HFMI-metoderna (high frequency mechanical impact) möjliggör en ännu bättre livslängdförbättring och också möjligheten att använda stål med högre hållfasthet i utmattningsbelastade komponenter.
Den manuella hanteringen av dessa metoder är dock tidskrävande och kräver specialutbildad personal. Metoderna kan också ha en nackdel med avseende på arbetsmiljön (vibrerande verktyg, damm och ljudföroreningar) och har därför knappt implementerats i branschen. För full nytta och utnyttjande av dessa metoder i större utsträckning krävs full mekanisering i kombination med tillförlitlig kvalitetssäkring av resultatet.
Det nystartade MIDWEST-projektet kommer att utveckla och implementera mekaniseringslösningar för förbättringsmetoder av svetsade komponenter och strukturer. Det slutgiltiga målet är ökat utmattningsliv, förbättrad lastkapacitet och produktkvalitet, produktivitet, minskad skrotning och en mer hållbar och effektiv tillverkning när den används fullt ut i den svenska fordons- och transportindustrin. Lösningarna riktar sig mot hjullastare och transportfordon, lastkranar, gaffeltruckar och utmattningsbelastade chassikomponenter i bilar.

Vinnovas Diarienr: 2020-02984

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

SCARCE II – Den unika och förnuftiga värdekedjan

I SCARCE II kommer en demonstrator tas fram för att visa hur SMF och associerade värdeflöden kan öka effektivitet, konkurrenskraft, hållbarhet och internt samarbete genom digitalisering. Målet är att visa värdet av en ny digital lösning. SCARCE fokuserar på två underleverantörer i värdekedjan kopplade till Scania och Volvo. Demonstratorn är en molnbaserad lösning som kopplar samman tre testbäddar i industrin; Stena Industry Innovation Lab, Chalmers, RISE IVF lab, Mölndal och KTH's testbädd i Södertälje med hjälp av Siemens, AFRY, Qbim, Virtual Manufacturing och EQPack.

2020 – 2022

SCARCE II – Den unika och förnuftiga värdekedjan

Flexibla modeller för smart underhåll

Underhåll i befintliga anläggningar blir allt viktigare, där prediktivt underhåll har blivit en framväxande teknik. Användningen av digitala verktyg för simulering och beslutsstöd är aktiviteter som bidrar till en miljömässigt och ekonomiskt hållbar produktion. Inom detta projekt har olika typer av digitala tvillingar utformats och utvärderats. Specifikt har nya prediktiva modelltyper testats i två olika industriella fallstudier. De två fallstudierna är en värmeväxlare på SSAB och en profilhyvel på Svenska fönster AB.

2017 – 2018