HTM – High Torque Motor

HTM – High Torque Motor

Projekttid: 2015 – 2016

Budget: 580 000 kr varav 290 000 kr från Mistra Innovation

Satsning: Mistra Innovation

Nya lagar och förordningar skärper kraven på mer energieffektiva lösningar med mindre koldioxidutsläpp. Syftet med HTM är att verifiera Simplex Motion patenterade teknologi för motorstyrning med den senaste teknikens elektriska motorer med hög momenttäthet.

Nya lagar och förordningar skärper kraven på mer energieffektiva lösningar med mindre koldioxidutsläpp. Syftet med denna förstudie är att verifiera Simplex Motion patenterade teknologi för motorstyrning med den senaste teknikens elektriska motorer med hög momenttäthet. Simplex Motion sensorlösning möjliggör en kompakt och energieffektiv helhetslösning på styrd elmotordrift. Tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola vill vi i projektet undersöka vilka motor teknologier som finns med hög momenttäthet. En typ av lösning är känd – Transversal Flux Machine (TFM). Förstudien skall verifiera tesen att det finns en systemlösning att ta till marknaden. Lösningen består i en motor med hög momenttäthet och en kostnadseffektiv motorstyrning. Förstudien skall undersöka vilken energieffektivitet lösningen har i jämförelse med de traditionella lösningar som finns på marknaden idag.

Målet är att med lösningen erbjuda marknaden kompakta, kostnads och energieffektiva motorer med högt vridmoment. Denna direktdrivande lösning eliminerar växellådor som används idag, vilket ger mindre energiförbrukning och en mer hållbar lösning.

Projektet drivs i samarbete mellan Simplex Motion AB och Chalmers Tekniska Högskola.

Deltagande forskare

Dela

Liknande projekt

SCARCE II – Den unika och förnuftiga värdekedjan

I SCARCE II kommer en demonstrator tas fram för att visa hur SMF och associerade värdeflöden kan öka effektivitet, konkurrenskraft, hållbarhet och internt samarbete genom digitalisering. Målet är att visa värdet av en ny digital lösning. SCARCE fokuserar på två underleverantörer i värdekedjan kopplade till Scania och Volvo. Demonstratorn är en molnbaserad lösning som kopplar samman tre testbäddar i industrin; Stena Industry Innovation Lab, Chalmers, RISE IVF lab, Mölndal och KTH's testbädd i Södertälje med hjälp av Siemens, AFRY, Qbim, Virtual Manufacturing och EQPack.

2020 – 2022

SCARCE II – Den unika och förnuftiga värdekedjan

Flexibla modeller för smart underhåll

Underhåll i befintliga anläggningar blir allt viktigare, där prediktivt underhåll har blivit en framväxande teknik. Användningen av digitala verktyg för simulering och beslutsstöd är aktiviteter som bidrar till en miljömässigt och ekonomiskt hållbar produktion. Inom detta projekt har olika typer av digitala tvillingar utformats och utvärderats. Specifikt har nya prediktiva modelltyper testats i två olika industriella fallstudier. De två fallstudierna är en värmeväxlare på SSAB och en profilhyvel på Svenska fönster AB.

2017 – 2018