Flexibla modeller för smart underhåll

Projekttid: 2017 – 2018

Budget: 720 876 kronor

Underhåll i befintliga anläggningar blir allt viktigare, där prediktivt underhåll har blivit en framväxande teknik. Användningen av digitala verktyg för simulering och beslutsstöd är aktiviteter som bidrar till en miljömässigt och ekonomiskt hållbar produktion. Inom detta projekt har olika typer av digitala tvillingar utformats och utvärderats. Specifikt har nya prediktiva modelltyper testats i två olika industriella fallstudier. De två fallstudierna är en värmeväxlare på SSAB och en profilhyvel på Svenska fönster AB.

Mätdata från anläggningarna har inhämtats från befintliga styrsystem samt med ett kompletterande mätsystem. Efter insamling av mätdata har olika modelltyper provats. Modelleringsarbetet har skett off-line och analys av resultaten har gjorts gemensamt av modellutvecklare och personal med processkännedom. Den modelltyp som gav bäst utfall är en metod baserad på latenta variabler (Lava). LAVA-modellen innebär bl. a. att den skattade modellen får få icke-linjära termer, och på så viss minskas även problemen med överanpassning som annars kan uppstå då allt för flexibla modelltyper används vid modellskattning. Det är en Black-box modell, men trots det är processkännedom viktigt och nödvändigt för en lyckad implementering. Resultaten från projektet är lovande men ytterliga verifieringar är önskvärda för att kunna eliminera säsongsvariationer. Inom ramen för projektet har även en teknisk plattform för implementering identifierats.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

SCARCE II – Den unika och förnuftiga värdekedjan

I SCARCE II kommer en demonstrator tas fram för att visa hur SMF och associerade värdeflöden kan öka effektivitet, konkurrenskraft, hållbarhet och internt samarbete genom digitalisering. Målet är att visa värdet av en ny digital lösning. SCARCE fokuserar på två underleverantörer i värdekedjan kopplade till Scania och Volvo. Demonstratorn är en molnbaserad lösning som kopplar samman tre testbäddar i industrin; Stena Industry Innovation Lab, Chalmers, RISE IVF lab, Mölndal och KTH's testbädd i Södertälje med hjälp av Siemens, AFRY, Qbim, Virtual Manufacturing och EQPack.

2020 – 2022

SCARCE II – Den unika och förnuftiga värdekedjan