Excellenta huvudfabriker (COPE)

Projekttid: 2016 – 2019

Målsättningen med COPE-projektet är bidra till svensk industris förmåga att bibehålla och stärka rollen som huvudfabrik, så kallad core plant, med oförminskade konkurrensfördelar.

Målsättningen med projektet är att bidra med verktyg som kan hjälpa svensk industri att konkurrera med excellens. Tillverkningsindustrin blir alltmer globaliserad och svenska fabriker axlas ofta med rollen som huvudfabrik inom ramen för företagets verksamhet. Det är en roll som innebär ansvar för ledning och förmedling av företagets utveckling av teknik, processer och arbetsmetoder, koordinering av globalt samarbete samt utformning av effektivt kunskapsutbyte mellan fabriker. Rollen är utmanande, men har stor potential. Projektet syftar därför till att kartlägga vilka förmågor som krävs för att framgångsrikt bibehålla och stärka rollen som huvudfabrik.

Det förväntade resultatet är en process som verktyg för industrin att på bästa sätt utforma sina huvudfabriker efter verksamheternas förutsättningar. Projektet drivs av Mälardalens högskola (MDH) och Jönköping Tekniska högskola (JTH) med finansiering av KK-stiftelsen. Det kommer att löpa under 2016-2019 och fallstudier sker i samverkan med företagen Alfa Laval, AstraZeneca, Bombardier, Volvo GTO, Volvo CE, Volvo Cars, GKN Aerospace samt SKF.

Deltagande forskare

Partners

Dela