Ett system för automatiskt kontroll av maskinhälsa (Maint-CPS)

Ett system för automatiskt kontroll av maskinhälsa (Maint-CPS)

Projekttid: 2015 – 2016

Budget: 815 200 kr

Koncept; att automatisera underhåll genom att uppgradera, digitalisera, integrera och automatisera mät – diagnos – prediktering - uppskattning av tid till underhåll – åtgärd

Projektet syftar till att utveckla ett koncept för ett helt automatiserat tillståndsbaserat underhållssystem, Intelligent Maint-CPS (Intelligent Cyber-Physical System for Maintenance). Systemet ska helt automatiskt kunna genomföra tillståndsbaserat underhållsarbete från att; mäta tillståndsövervakningsparametrar, t ex vibration, temperatur, lagerkondition och stötpulsmätningar – göra analys och diagnos – prediktera framtidstillstånd – uppskatta tiden till underhåll – rapportera analys- och diagnosresultat – tills att genomföra väldefinierade underhållsåtgärder.

De potentiella tillämpningsområdena av Intelligent Maint-CPS kan bl. a vara inom: Processindustri i, t ex. papper och massabruk, sågverk,

Energiindustri i, t ex. kraftverk, kärnkraftverk, vindkraftverk, och

Tillverkningsindustri i, t ex. automatiserade CNC- maskiner, gjutningsprocesser, svetsnings- och målningsrobotar, test-riggar för växellådor i bil-, bus- och lastbiltillverkning, etc.

Intelligent Maint-CPS ökar precision i planering och utförande av maskinunderhåll, förbättra underhållsprestanda, minskar haverier och oplanerade stopp samt produktionskostnad.

 

Deltagande forskare

Partners

Dela