Dynamic SALSA

Dynamic SALSA

Projekttid: 2023 – 2026

Budget: 19 000 000 sek

Dynamic SALSA - Dynamic Scheduling of Assembly and Logistics Systems using AI

EUREKA SMART-projektet Dynamic SALSA (Dynamic Scheduling of Assembly and Logistics Systems using AI) är ett samarbetsprojekt mellan partners från Sydkorea och Sverige. Projektet syftar till att utveckla AI-lösningar och praktiska mjukvaruapplikationer för dynamisk schemaläggning inom smart montering och logistik inklusive nya digitala tjänster, med tillämpning inom fordonsindustrin. Det svenska konsortiet av Dynamic SALSA fokuserar på att tillämpa digital teknologi i materialhantering för att realisera smarta produkt-tjänst-mjukvarusystem som skapar värden genom övervakning, kontroll, optimering och autonoma tjänster. Vi fokuserar användning av system för datorseende (vision) och AI-algoritmer för att övervaka och bekräfta interna leveranser. Dessutom tillämpas maskininlärning (ML) för dynamisk schemaläggning. Slutligen, kombineras befintlig kunskap om digitala tvillingar med ML, och automatiserad materialhantering. Dynamic SALSA involverar tre svenska partners: ett större företag (Scania), ett SMF (SIB Solutions) och ett universitet (KTH). Sammantaget bidrar detta internationella samarbete till att öka kunskapen om användningen av digital teknik som är avgörande för framtidens produktion. Resultaten av detta projekt ger fördelar för den svenska tillverkningsindustrin i allmänhet och områdena montering och logistik i synnerhet. Projektet stärker industriella deltagares ställning i Sverige genom att underlätta internationellt samarbete med toppmodern forskning och stärka akademisk forskning och utbildning inom ett område kritiskt för tillverkningsindustrin. Projektet identifierar nyckelindikatorer för ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet och lösningar för att mäta dessa.

Vinnovas diarienr: 2022-02413

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

HJT-Hybrid Joining Testbädd för smart produktion

Hybridfogning, kombination av limning och mekanisk fogning, är mycket efterfrågad där flera material ska användas och sättas samman. HJT fokuserar därför på smarta fabrikens förmåga att skapa flexibel produktion med simulering och programmering i en digital tvilling som kombinerar den senaste tekniken för limning, montering och mekanisk fogning, reologibaserad simulering och automatiserad kollisionsfri banplanering. Projektets mål är att fokusera på hela hybridförbindelseprocessen och Att skapa en testbädd för hybridförening som en resurs för svensk industri.

2017 – 2020