Digitaliseringskoncept för två-material gjutning (DIGICAST)

Projekttid: 2015 – 2016

Budget: 750 000 kronor

Projektet syftar att digitalisera temperaturförloppen vid gjutning av valsar och föreslå åtgärder till gjutledaren för att öka träffsäkerhet av gjuttemperaturer

Gjutning är ett kritiskt processteg i tillverkningsprocessen för valsar. Kontroll av gjuttemperaturer ligger till grunden för skapande av en bra fog mellan det slitstarka hylsmaterialet och det billigare kärnjärnet. Under gjutprocessen ska kärnmaterialet gjutas vid en förbestämd temperatur när det stelnade hylsmaterialet har nått en annan temperatur. Operatörerna kan idag öka resp. bromsa svalningsastigheten i skänken genom att lägga till järntackor i smältan eller genom att täcka smältytan med isolerande material.

I dagens tillverkning loggar gjutledaren temperaturförloppet för hylsmaterialet manuellt på ett diagram samtidigt som den rapporterar de temperaturmätningar som görs i skänken. När temperaturförloppen är tillräckligt linjära kan gjutledaren extrapolera manuellt och bestämma om åtgärd behövs och när kärnmaterialet ska gjutas. Vilka åtgärder tas och när de tas baseras på mycket erfarenhet av gjutledarna.

Idén med projektet är att digitalisera temperaturloggningen samt ta fram modeller för at kunna prediktera temperaturförloppen på ett bättre sätt samt föreslå vilka åtgärder ska tas och när kärnmaterialet ska gjutas. Detta kommer att leda till mindre spridning i produktion och mindre kassation.

De olika steg i projektet är att digitalisera datainsamlingen. Parallellt med det kommer två fysiska modeller utvecklas den ena för att beskriva svalningen av kärnmaterialet i skänken och den andra för att beskriva stelningen och svalning av hylsan i kokillen. Modellerna kommer att kalibreras baserat på historik data. Nästa steg i projektet är att combinera modellerna för att föreslå åtgärder och tidpunkten för gjutning av kärnmaterialet. Till slut ska programmet testas och utvärderas i produktion.

Deltagande forskare

Partners

Dela

Liknande projekt

Sensible Value Chain: Material Flows, Roles and Circular Economy – SCARCE

SCARCE kommer att undersöka behov, möjligheter och hinder i värdekedjor upp- och nedström från små och medelstora företag (SMF). SCARCE kommer att undersöka vilka data som ska mätas och visualiseras och hur dessa data kan möjliggöra mer automatiserat utförande samt ge en mer dynamisk och proaktiv planering av produktionskapacitet och materialflöden genom företagen i värdekedjan. Dessutom studerar vi organisatoriska möjligheter, särskilt den framtida mänskliga rollen, för implementering och hantering i en digital och datastyrd värdekedja. Projektet utgår från interna digitala plattformar för SMF som framgångsrikt har utvecklats.

2019 – 2019

Humle – Human Perspective, Machine-Learning ERP-systems

Projektet syftar till att bidra till utvecklingen av framtidens ERP-system. Projektet ska undersöka hur man kan erbjuda arbete, omdefiniera arbetsroller och utmana företag att utnyttja avancerat systemstöd och tekniken inom och kring dessa. Sammantaget syftar projektet till att bidra till utvecklingen av både nästa generation av ERP-system och en komplementär förändring av hur företagen ser på arbetsorganisation, så att tekniken kan stödja och möta människors behov inom organisationer snarare än att genomföra strukturer på dem

2019 – 2019

SCARCE II – Den unika och förnuftiga värdekedjan

I SCARCE II kommer en demonstrator tas fram för att visa hur SMF och associerade värdeflöden kan öka effektivitet, konkurrenskraft, hållbarhet och internt samarbete genom digitalisering. Målet är att visa värdet av en ny digital lösning. SCARCE fokuserar på två underleverantörer i värdekedjan kopplade till Scania och Volvo. Demonstratorn är en molnbaserad lösning som kopplar samman tre testbäddar i industrin; Stena Industry Innovation Lab, Chalmers, RISE IVF lab, Mölndal och KTH's testbädd i Södertälje med hjälp av Siemens, AFRY, Qbim, Virtual Manufacturing och EQPack.

2020 – 2022

SCARCE II – Den unika och förnuftiga värdekedjan

AttributDo: A Digital Gamified UX Solution for Sustainable Quality Attributes Definition in Automotive Industry

Två stora omvälvande trender existerar idag parallellt - elektrifiering och digitalisering. Detta innebär den troligen mest omfattande förändringen inom bilindustrin som vi observerat på decennier. Det är inte lätt att balansera kundens förväntningar mot vitt spridda begrepp som nollutsläppsfordon, uppkopplade funktioner, materialval, och användargränssnitt, detta under press av kortare ledtider och lägre pris. AttributDo-projektet syftar till att hjälpa ingenjörer att definiera, verifiera och validera nya och befintliga designfunktioner inom produktutveckling.

2021 – 2021

AttributDo: A Digital Gamified UX Solution for Sustainable Quality Attributes Definition in Automotive Industry

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning

Den Virtuella Målerifabriken - Simulering av Ugnshärdning. Måleriet är ofta en flaskhals i produktion där processerna idag finjusteras genom testning på ett stort antal prototyper. För att kunna möta framtidens behov så behöver produktionsberedningen kraftigt förbättras. Syftet är att utveckla metoder, tekniker, mätmetodologi och mjukvara, för simulering av härdning av färg i IR och konvektionsugnar. Målet är att stödja industrins utveckling och optimering av ytbehandlingsprocesserna så att dessa blir mer energieffektiva; har en kortare ledtid i produktutvecklingen och ger bättre kvalitet.

2016 – 2019

Den Virtuella Målerifabriken – Simulering av Ugnshärdning