Programmet MI

Nyhet

Mistra Innovation utökas.

Mistras styrelse har beslutat att utöka Mistra Innovation. Det blir ytterligare två utlysningar och Programmet förlängs tom 2019. Intresserade kan redan nu börja förbereda sitt Projekt. Saknar ni kontakt med högskolor/institut kan ni kontakta Lars Frenning som kan hjälpa er att få kontakt med lämpliga forskare och svarar gärna på frågor.

Resultaten av projekten ska direkt kunna användas av företagen och på det sättet öka deras konkurrenskraft, lönsamhet och underlätta tillväxten.

Se två filmer på YouTube om Resultatdagen och Projekten på Hemsidan MI om du vill ha lite lättsmält information.

Dela