Produktutvecklingsakademins (PDA) nyhetsbrev på Kunskapsförmedlingen

Produktutvecklingsakademins (PDA) nyhetsbrev på Kunskapsförmedlingen

Nyhet

Produktutvecklingsakademins nyhetsbrev finns nu att läsa på Kunskapsförmedlingen.

Produktutvecklingsakademins nyhetsbrev finns nu att läsa på Kunskapsförmedlingen.

Länkar till nyhetsbreven på engelska:

PDA Nyhetsbrev nr 3, vår 2018 (juni)

PDA Nyhetsbrev nr 2, höst 2017 (dec)

PDA Nyhetsbrev nr 1, vår 2017 (juni)

I den senaste nyhetsbrevet annonseras datum för flera av höstens doktorandkurser inom området. Läs mer om kurser på doktorandnätverket PADOKs hemsida, där du också kan bli medlem (för doktorander inom produktions- och produktutvecklingsområdet): https://www.padoknetwork.org/courses/

Anmälan till doktorandkurser på Forskarskolan i Produktion2030:

http://www.p2030graduateschool.se

Kostnadsfritt medlemskap i Forskarskolan ger tillgång till kurserna och utskick om aktuella kurser (även för handledare):

https://produktion2030.se/apply-for-free-membership/

Nyhetsbreven är skrivna på engelska.

Dela